aaa Wysokie | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Kategoria ‘Wysokie

Zgodnie z wiarą i tradycją po zakończeniu żniw jak corocznie mieszkańcy gminy zgromadzili się na Gminnym Święcie Plonów by dziękować za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Uroczystość, która odbyła się 21 sierpnia 2011 r., w tym roku zorganizowali mieszkańcy Maciejowa Starego, szczególnie dużo pracy w przygotowanie imprezy włożyły Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich […]