aaa Gmina Bełżyce | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Bełżyce

Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Kościół w Beżycach
Data powstania parafii jest trudna do ustalenia (między 1355 a 1425 r.) Możliwe, że parafia powstała dopiero ok. 1417 r. tj. po założeniu miasta. W okresie reformacji Bełżyce były silnym ośrodkiem kalwinizmu. W latach 60-tych XVI w. właściciel Bełżyc Andrzej Bzicki zamienił świątynię parafii na zbór. Aż po w. XVII odbywały się tu synody kalwińskie. Od połowy XVII w. następowało odnowienie i aktywizacja życia religijnego społeczności katolickiej. W XVII w. wizytacje wspominają o 3 duchownych obsługujących parafię (proboszcz, wikariusz, prebendarz). W czasie II wojny światowej znacznie zmalała liczba mieszkańców miasta na skutek eksterminacji ludności żydowskiej i egzekucji partyzantów AK. W tym czasie proboszczem był tu wicerektor Lubelskiego Seminarium Duchownego, ks. Tomasz Wilczyński, późniejszy bp pomocniczy lubelski i ordynariusz olsztyński od 1956 r.…[więcej]

Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli w Babinie
Parafia erygowana została przez bpa Mariana Fulmana 01.01.1937 r. Do tego czasu Babin należał do parafii Matczyn. Równocześnie z powstaniem parafii założono cmentarz grzebalny. Spoczywają na nim prochy 25 żołnierzy AK z oddziału Wojciecha Rokickiego (polegli 07.06.1944 r. w Pawlinie). W 04.1983 r. odłączono od parafii wieś Pawlin i przyłączono do parafii Radawiec Duży. Archiwum parafialne zawiera m. in. kronikę, metryki, akta zgonów i protokoły wizytacji. Oprócz katolików teren dawniej zamieszkiwali ewangelicy. Posiadali oni świątynię w Radawczyku.…[więcej]

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzono w 1990 r. i zajmuje powierzchnię 23 339 ha. Sięga on m.in. do południowo – zachodniej część gminy Bełżyce obejmującą Zalesie, Skrzyniec i Wierzchowiska oraz północno – zachodniej część gminy Borzechów obejmującą teren sołectwa Majdan Skrzyniecki. Część obszaru położona w gminie Bełżyce to słabo zurbanizowany teren, o najmniejszym w gminie zaludnieniu, charakteryzuje się urozmaiconym użytkowaniem gruntów, gdzie obszary lasów i pól uprawnych wzajemnie się przeplatają, tworząc malowniczy i urozmaicony krajobraz poprzecinany wstęgami cieków wodnych. Obszar ten mimo niewielkich przekształceń spowodowanych działalnością człowieka zachowuje spójność ekologiczną…[więcej]

Zespół dworsko-parkowy w Bełżycach
Dwór położony w północno-wschodniej części miasta, za rzeką Krężniczanką, u zbiegu obecnych ulic dr Władysława Grażewicza i Szpitalnej, zbudowali w latach 40-tych XIX wieku bracia Ignacy i Franciszek Brzezińscy, pragnący stworzyć nowy ośrodek bełżyckich dóbr ziemskich. Przestronny budynek dworu – jednopiętrowy, murowany z cegły – posiada portyk z balkonem i balustradą. Dwór wniesiono w stylu klasycystycznym, ale posiada też elementy neogotyckie.…[więcej]

Dawny zamek bełżycki
Powstał najprawdopodobniej na początku XV wieku i był dziełem ówczesnych właścicieli Bełżyc – braci Tarnowskich. Wg źródeł na przełomie XVII-XVIII wieku otoczony został w celach obronnych z trzech stron wałami, a z jednej strony drewnianym płotem. Naprzeciw zamku wznosiły się zabudowania folwarczne. Na początku XVIII wieku, podczas wojny północnej, zamek został poważnie uszkodzony przez wojska przechodzące wówczas przez Bełżyce. Wg inwentarza z I połowy XVIII wieku zamek był murowany z kamienia i cegły, otynkowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, trójdzielny, dwutraktowy, z późniejszą (XVIII w.) drewnianą dobudówką…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.