Gmina Borzechów

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzono w 1990 r. i zajmuje powierzchnię 23 339 ha. Sięga on m.in. do południowo – zachodniej część gminy Bełżyce obejmującą Zalesie, Skrzyniec i Wierzchowiska oraz północno – zachodniej część gminy Borzechów obejmującą teren sołectwa Majdan Skrzyniecki.…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.