aaa Gmina Bychawa | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Bychawa

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Franciszka z Asyżu w Bychawie
Jedna z najstarszych parafii w diecezji lubelskiej. Źródła wskazują, że funkcjonowała ona już w 1325 r. W okresie reformacji była ośrodkiem kalwińskim. Właściciele Bychawy, Myszkowscy zamienili kościół na zbór kalwiński (od połowy XVI do początku XVII w.). W tym okresie parafia nie posiadała stałego duszpasterza. Ksiądz Antoni Kwiatkowski, proboszcz w latach 1900-26, sprowadził do Bychawy niehabitowe Siostry Służki NMP Niepokalanej.…[więcej]

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bychawce
Czas powstania parafii historycy umieszczają w latach 1355-1429 (pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1429 r.). W połowie XVI w. właściciel wsi Bychawka Andrzej Bychawski, po przejściu na protestantyzm usunął z parafii ówczesnego proboszcza, kościół spustoszono i sprofanowano. Nie wiadomo, jak długo kościół nie pełnił swojej roli, ale pewne jest, że 1614 roku ks. Feliks Radwański domagał się zwrotu ziemi wcześniej zagarniętej w wyniku reformacji. Wkrótce kościół przebudowano, był wówczas częściowo murowany i częściowo drewniany. Konsekracji dokonał 13.11.1639 r. sufragan krakowski bp Tomasz Oborski.…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.