aaa Gmina Jabłonna | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Jabłonna

Kościół pw. św. Wawrzyńca Diakona Męczennika
Parafia została erygowana w 1612 roku. Początkowo należała do parafii Krężnica Jara (XVI w.). Brygidki lubelskie posiadały tu ziemię i swoją kaplicę, z początkiem XVII wieku zwiększyły uposażenie kaplicy, wybudowały obszerniejszą świątynię i powstała niezależna parafia…[więcej]

Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar ma powierzchnię ponad 220 km2 powołano do życia 26 lutego 1990 r. Swoim zasięgiem obejmuje on tereny położone pomiędzy korytem rzeki Bystrzycy i Czerniejówki. Wschodnią granicą tego obszaru jest Krzczonowski Park Krajobrazowy, sięga Bystrzejowic i Krępca obejmując źródłowe partie rzeczki Stoki (dopływu Wieprza). Południową granicę Czerniejewskiego OchK stanowi dolina Kosarzewki, zachodnią granicę wyznacza zasięg łąk na lewym brzegu Kosarzewki i Bystrzycy, a w części północno-zachodniej – brzeg Starego Lasu…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.