aaa Gmina Jastków | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Jastków

Kościół pw. NMP Królowej Polski w Jastkowie
Kościół w Jastkowie Za dekret erekcyjny uznaje się pismo bpa Mariana Fulmana z dnia 28.10.1932 r. upoważniające ks. Jana Modrzewskiego “do wykonywania posług parafialnych dla kilku wiosek”. Kościół parafialny pw. MB Królowej Polski wybudowany został w 1933 r. przez cieślę z Żyrzyna. 26.08.1933 r. kościół poświęcił bp M. Fulman. W latach 1959-66 wykonano wystrój kościoła. Kościół jest drewniany, 3-nawowy, przy prezbiterium znajduje się zakrystia, od frontu wieża, nad prezbiterium mała wieżyczka. W kościele są drewniane ołtarze: ołtarz główny Św. Krzyża, w prawej nawie: ołtarz Miłosierdzia Bożego – stylizowany góralski, poświęcony w 1988 r. przez bpa Jana Śrutwę, w lewej nawie: MB Częstochowskiej także stylizowany góralski. Chrzcielnica jest także drewniana.…[więcej]

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Początków Parafii Tomaszowice można doszukiwać się już w II połowie XIX w. kiedy to odprawiane były nabożeństwa w kaplicy dworskiej w Tomaszowicach. Oficjalnie Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tomaszowicach została erygowana przez ks. Biskupa Mariana Fulmana 10.08.1936 roku…[więcej]

Dwór w Jastkowie
Dwór w Jastkowie
Jastków znany jest od 1252 roku, kiedy to książę Bolesław Wstydliwy potwierdził opactwu benedyktynów w Sieciechowie własność wsi. Od XV wieku miejscowość była własnością szlachecką, dziedzictwem Grota herbu Rawa. W XIX wieku w skład dóbr ziemskich wchodziły wsie Jastków, Skorupniki oraz folwarki Jastków i Wygoda. W dobrach funkcjonowały browar i gorzelnia. W 1822 roku Jastków liczył 327 mieszkańców i 41 gospodarstw. …[więcej]

Cmentarz Legionistów w Jastkowie
Znanym wydarzeniem historycznym wiążącym się z Jastkowem jest bitwa, która rozegrała się tu podczas I wojny światowej na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku. Żołnierze I Brygady podążający za wojskami rosyjskimi zatrzymali się wtedy na linii Barak – Jastków – Józefów. Wczesnym rankiem 31 lipca rozpoczęła się trwająca trzy dni bitwa. Polacy, ponosząc ogromne straty, wyparli Rosjan z pozycji, zmuszając ich do odwrotu…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.