aaa Gmina Krzczonów | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Krzczonów

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Krzczonowie
Parafia w Krzczonowie utworzona została w latach 1274-1429. Pierwszą wzmiankę o kościele w Krzczonowie odnotowuje się w 1429 roku, jest też wzmianka o tym, że kościół krzczonowski wraz z plebanią i aktami kościelnymi spłonął w czasie najazdu tatarskiego, prawdopodobnie w 1575 r. Wg współczesnych przekazów kościół murowany powstał po pożarze kościoła drewnianego w 1633 roku i był budowany przez 20 lat do 1653 roku. Murowany budynek kościoła był jednonawowy, miał 30 metrów długości, 10 metrów szerokości. Od frontu wsparty był dwoma szkarpami. Wnętrze o sklepieniu beczkowym z kamienia i o drewnianej podłodze…[więcej]

Krzczonowski Park Krajobrazowy
Obszar o powierzchni 12 420 ha i otulinie 13 856 ha utworzono 26.02.1990 r. i jest ósmym co do wielkości spośród 17 parków krajobrazowych województwa lubelskiego. Położony jest w centralnej części Wyniosłości Giełczewskiej – subregionie Wyżyny Lubelskiej, około 20 km na południowy-wschód od Lublina. Administracyjnie park leży w 3 gminach: Krzczonów i Jabłonna w powiecie lubelskim oraz Rybczewice w powiecie świdnickim. Otulina parku leży na terenie pięciu gmin: Krzczonów, Fajsławice, Rybczewice, Jabłonna, Piaski. Krajobraz parku jest najbardziej charakterystyczny dla Wyżyny Lubelskiej, stąd celem ochrony parku jest zachowanie tutejszych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej Wyniosłości Giełczewskiej (z charakterystycznymi falistycznymi wzniesieniami, głęboko wciętymi dolinami rzek i wąwozami erozyjnymi) oraz cennych przyrodniczo kompleksów leśnych. Zasięg parku obejmuje głównie tereny o krajobrazie rolniczym, o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Otulina KPK graniczy od zachodu z Czerniejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu…[więcej]

Dwór w Sobieskiej Woli
Wola Sobieska to bardzo stara wieś leżąca w górnym biegu rzeki Giełczew koło Krzczonowa, znana była już w drugiej połowie XV wieku. W 1461 roku jako Wola Gyelczewska, Gielczwiczka, a od roku 1462 Gielczewicka, Gielczowiczka i Giełczewska. Graniczyła wówczas, jak mówią dokumenty sądowe, z polami Żółkiewki i była własnością dziedzica o nazwisku Kaszowski. W 1465 roku należała już do Stanisława i Jana Pełków, i nazywała się Wola Wyszmuntowska. W 1496 roku dziedzicem wsi był Stanisław i jego żona Katarzyna, córka Piotra Pszonki, ówczesnego podsędka lubelskiego…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.