aaa Gmina Niedrzwica Duża | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Niedrzwica Duża

Kościół pw. Św. Floriana
Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1325 r. u historyka Jana Długosza. Opisuje on Krężnicę, jako „wieś z kościołem parafialnym drewnianym ku czci św. Floriana”. Relikwie św. Floriana sprowadzono z Rzymu w roku 1185. Największy rozkwit kultu tego świętego przypada na okres 1185-1253. Długosz notuje, że w 1325 r. kościół w Krężnicy już był. Możemy na tej podstawie przyjąć jako datę powstania ostatnie lata wieku XIII lub pierwszą połowę wieku XIV. Była ona bardzo rozległa (obecne parafie w Babinie, Czerniejowie, Niedrzwicy, Zemborzycach, Żabiej Woli)….[więcej]

Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej
Kościół w Niedzwicy Kościelnej
Parafia powstała prawdopodobnie w latach 1374-1445. Plebania i budynki gospodarcze które wybudowano w XIX w. istnieją do dziś. W latach 1970-73 wybudowano nową plebanię. Na początku XIX w. w odległości ok. 1 km od kościoła założono cmentarz grzebalny, w 1980 r. powiększono go o 1 ha ziemi i ogrodzono parkanem z przęseł metalowych.
Archiwum parafialne przechowuje m. in. akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych od 1797 r., różne księgi i druki od 1780 r., protokoły wizytacji od 1801, kronikę parafialną zaprowadzoną w 1955 r.….[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.