aaa Gmina Niemce | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Niemce

Gmina Niemce jest położona na północ od Lublina przy trasie Lublin – Białystok. To największa gmina w Powiecie Lubelskim, zarówno pod względem powierzchni – 141 km2, jak i liczby mieszkańców – zamieszkuje ją ponad 17 tys. osób (2009 rok).
Nazwa Niemce po raz pierwszy pojawia się w księgach parafii Bystrzyca w 1622 roku. Początki miejscowości datowane są na pierwszą połowę XVII. Nazwa pochodzi od słowa “niemy” i wiąże się prawdopodobnie z przybyciem na te tereny osadników obcego pochodzenia, mówiących niezrozumiałym dla miejscowych językiem.

Kościół w Krasieninie
Pierwsze wzmianki na temat parafii pochodzą z drugiej połowy XV wieku. W 1460 r. Jakub Koniński nadał nowo erygowanej parafii w Krasieninie 3 łany miary lubelskiej, staw na końcu wsi, łąki pod lasem, karczmę, 2 zagrodników, 50 grzywien dziesięciny z ról folwarcznych w Jakubowicach i Krasieninie. Jednocześnie zobowiązał się, że własnym kosztem zbuduje kościół, plebanię, zakupi księgi i sprzęty liturgiczne. Tak też się stało. W latach 1470-80 został wzniesiony drewniany kościół pw. Św. Sebastiana. W okresie reformacji, w drugiej połowie XVI w. świątynia przez jakiś czas znajdowała się w rękach kalwinów…[więcej]

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
Jedna z najstarszych parafii Archidiecezji, data powstania: 1381 r. Na przełomie XVI i XVII w. kościół był w rękach protestantów. Na początku XVIII w. przekazano go misjonarzom lubelskim. Już w XVI w. przy parafii był wikariusz, od 1985 r. są tu Siostry Karmelitanki Bose…[więcej]

Kościół pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach
Do początku XX wieku miejscowość należała do parafii Bystrzyca. 26.03.1914 r., na kilka miesięcy przed wybuchem I wojny światowej, bp Franciszek Jaczewski erygował parafię.
Od początku istnienia Niemce wchodziły w skład dekanatu lubartowskiego, liczy 5790 wiernych. W archiwum parafialnym znajdują się m. in. księgi metrykalne od 1914 r., kronika, księga wizytacji biskupich i dziekańskich…[więcej]

Kozłowiecki Park Krajobrazowy
Kozłowiecki Park Krajobrazowy
Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w 1990 r. Zajmuje powierzchnię 4018,5 ha, otulina parku to 9000 ha. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część Lasów Kozłowieckich (ponad 90% powierzchni parku). Ideą utworzenia parku była konieczność ochrony największego w pobliżu Lublina kompleksu leśnego, posiadającego szereg elementów przyrodniczych zbliżonych do krajobrazu naturalnego. Zwartemu kompleksowi leśnemu towarzyszą śródleśne łąki, stawy, bagienka oraz niewielkie osady leśne i rolnicze…[więcej]

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi o powierzchni 2627 ha utworzono w 1990 r. Jest to obszar o dużej atrakcyjności krajobrazowej. Jego głównym walorem jest głęboko wcięta dolina rzeki Ciemięgi z przylegającymi do niej stokami lessowymi, na których rozwinęła się gęsta sieć wąwozów i suchych dolin z ciekawą roślinnością kserotermiczną. OCK Dolina Ciemięgi swoim zasięgiem obejmuje dolinę rzeki w jej środkowym i dolnym biegu. Jest to obszar znajdujący się na północ od Lublina.…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.