aaa Gmina Wólka | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Wólka

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy
Kościół w Bystrzycy
Jedna z najstarszych parafii lubelskich, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1325 r. Uposażona była w pola uprawne, łąki i dziesięciny z kilku folwarków. Zajmowała rozległy teren, z tego względu na terenie parafii istniały kościoły filialne, obsługiwane przez duszpasterzy z Bystrzycy. Dawne wizytacje, obok proboszcza wymieniają w parafii wikariusza i rektora istniejącej tu szkoły parafialnej. Pierwszy kościół z początku XIV w. był drewniany. Wizytacja z 1603 r. również wspomina o kościele drewnianym, ale nadmienia o jego murowanych fundamentach.…[więcej]

Kościół pw. Św. Barbary w Łuszczowie
Kościół w Łuszczowie
Początki parafii św. Barbary w Łuszczowie sięgają czasu przed 1481 r. i związane są z legendą o obrazie św. Barbary. Wg legendy drogą przez Łuszczów jechał zaprzęg koni wiozący do pobliskich Kijan obraz z wizerunkiem św. Barbary. Nagle w pobliżu dzisiejszego kościoła konie stanęły i nie chciały jechać dalej. Pobożny i bogobojny lud uznał to za znak od świętej, która sama wybrała miejsce swego kultu. Wizerunek zawieszono na stojącym obok drogi wysokim dębie. Od tej pory okoliczna ludność przychodziła się tu modlić i wypraszać u św. Barbary łaski, a w podzięce za te spełnione, składano do znajdującej się pod drzewem puszki ofiary pieniężne. Wdzięczny lud otoczył obraz ogromną czcią. Ze zbieranych do skarbonki przed obrazem ofiar wybudowano w tym miejscu drewniana kaplicę. (Maria Radek, tygodnik Niedziela)…[więcej]

Pałac w Pliszczynie
Pałac w Pliszczynie
Pierwsze wzmianki o Pliszczynie znajdują się w dokumencie autorstwa Jana Długosza Liber beneficiorum pochodzącym z drugiej połowy XV wieku. Wymienia on tam Pliszczyn jako jedną z miejscowości przynależących do parafii Bystrzyca. Wydaje się jednak, że historia Pliszczyna może sięgać XIV a nawet XIII wieku. Resztki fosy obronnej, otaczającej obecne zabudowania klasztorne, pozwalają przypuszczać, że jest to teren założonego tu pierwotnie folwarku rycerskiego, pełniącego również rolę dworu obronnego, który był charakterystyczną budowlą dla XIII i XIV wieku. Od wieku XVI źródła historyczne wymieniają już systematycznie Pliszczyn w różnego rodzaju dokumentach.…[więcej]

Pałac w Bystrzycy
Pałac w Bystrzycy
Dobra bystrzyckie należały najpierw do rodu Kijańskich, potem Jeło-Malińskich, a w 1727 r. ich właścicielami została rodzina Rojowskich herbu Cholewa. W 1791 r. Ignacy Jan Rojowski wzniósł nad brzegiem rzeki klasycystyczny piętrowy pałac, od frontu ozdobiony portykiem wspartym na czterech kolumnach, kolistym podjazdem i klombem. Pałac w stylu klasycystycznym zbudowano na miejscu drewnianego dworu obronnego z XVI, przebudowano go na przełomie XIX i XX w. i remontowano w latach 60. XX w. Obok pałacu zachowały się: stajnia i obora z drugiej połowy XIX wieku, czworak z 1909 r., spichlerz z pierwszej połowy XIX w., suszarnia chmielu i pozostałości browaru z drugiej połowy XIX w. Z dawnego parku dworskiego zachowało się ok. 130 wyniosłych drzew: klonów, lip, grabów. Na klombie w drugiej połowie XIX w. jeden z właścicieli posadził jesion płaczący, by upamiętnić narodziny swojej córki. Drzewo to rośnie do dziś i jest pomnikiem przyrody.…[więcej]

Pałac w Jakubowicach
Pałac w Jakubowicach
Od 1617 roku dwór należał do Zasławskich. W 1663 roku właścicielami byli Teofila i Władysław Zasławscy, którzy rozbudowali siedzibę dobudowując pawilony i mury. W końcu XVII wieku zamek należał do Sobieskich, a w latach 1705-1779 do Sanguszków, później do Szeptyckich. Od 1850 roku zamek był w rękach Aurelego Grodzickiego. W XIX wieku dokonano przebudowy na pałac, wzniesiono wtedy wieżę. Od 2003 roku obiekt jest remontowany…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.