aaa Gmina Zakrzew | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Zakrzew

Kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego w Bożej Woli
Parafia została erygowana w 1738 r., dla jej potrzeb wzniesiono drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny. 8.05.1831 r. kościół doszczętnie spłonął wraz z całym wyposażeniem oraz zabudowaniami plebańskimi. W 1840 r. w Bożej Woli stanęła nowa, drewniana świątynia pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Pierwsze msze zaczęto odprawiać w jeszcze nieukończonej świątyni na początku lat 40 XIX w. Materiały archiwalne z XVIII w. zawierają bardzo ogólne opisy tej budowli. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1748 r. z wizytacji biskupa Załuskiego. Świątynia ta była wzniesiona z konstrukcji zrębowej z bali modrzewiowych, była kryta strzechą a następnie prawdopodobnie gontem i pierwotnie nie była szalowana.…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.