aaa Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny - Part 2

13 listopada 2011 w Siedlisku Folkloru „Marzanna” w Niedrzwicy Kościelnej odbyło się ósme Święto Bigosu Polskiego. Jak co roku zorganizowali je właściciele „Marzanny” wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Folkloru w Niedrzwicy Kościelnej. Na imprezę do „Marzanny” zjechało ponad tysiąc gości, aby pokosztować bigosu w wielu różnych smakach, było też wielu przedstawicieli mediów. Czytaj dalej… »

Celtic Fire Days W niedzielę 4 września 2011 r. bychawskie ruiny stały się miejscem, gdzie zainaugurowano I edycję Bychawskich Zderzeń Ognia i Muzyki Celtyckiej – Celtic Fire Days! Impreza, którą zorganizowało Bychawskie Centrum Kultury, jest nową imprezą w kulturalnym kalendarzu regionu a miała na celu stworzenie widowiskowego wydarzenia przez połączenie muzyki celtyckiej i jednej z najbardziej ekspresyjnych form teatralnych, czyli tańca ognia. Podczas festiwalu wystąpili wykonawcy, którzy w swoich kompozycjach chętnie wykorzystują brzmienia związane z muzyką celtycką, w tym charakterystyczne dźwięki fletu i skrzypiec. Można było posłuchać m.in. zespołów lubelskich: Lia Fáil, Circle Of Bards, Black Velvet Band, jako gwiazda wieczoru wystąpili goście z Ukrainy: formacja AtmAsfera. Czytaj dalej… »

Dożynki Wojewódzkie

28 sierpnia 2011 r. odbyły się tegoroczne Dożynki Powiatu Lubelskiego, które w tym roku połączone były z Dożynkami Wojewódzkimi. Impreza tradycyjnie miała miejsce na płycie lotniska sportowego w Radawcu w gminie Konopnica. Program Święta Plonów składał się z części oficjalnej oraz części artystycznej i obejmował:
Część oficjalna:
9.30 – Zbiórka Delegacji Dożynkowych
10.30 – Korowód i powitanie Delegacji Dożynkowych
Czytaj dalej… »

Tegoroczne Dożynki odbyły się 21 sierpnia 2011 r. w Krasieninie. Mszę Świętą Dziękczynną koncelebrowaną w podziękowaniu za zbiory odprawili: ksiądz prof. dr hab. Walerian Słomka i ksiądz Jan Kalinowski – proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP i Świętego Sebastiana w Krasieninie. W Korowodzie Dożynkowym wzięło udział 17 delegacji z wieńcami z:Woli Niemieckiej, Sołectwa Krasienin, Parafii Krasienin-Smugi, Kolonii Krasienin, Woli Krasienińskiej, Majdanu Krasienińskiego, Koła Gospodyń Wiejskich w Krasieninie, Osówki, Baszek, Pólka, Jakubowic Konińskich, Kawki, Stoczka, Pryszczowej Góry, Dysa, Ciecierzyna i Niemiec. Czytaj dalej… »