aaa Szlaki rowerowe wokół Lublina | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Szlaki rowerowe wokół Lublina

Gmina Borzechów

Na terenie gminy istnieją dwa szlaki: czarny o długości 11,5 km oraz żółty o długości 15 km. Są to dwie trasy, prowadzące równoleżnikowo, pokazują walory Gminy Borzechów. Łączą jednocześnie sieci szlaków w powiecie lubelskim i opolskim. Większa część szlaków ma nawierzchnie asfaltowe, w dobrym stanie, na zdecydowanej większości odcinków o niskim natężeniu ruchu. Pozostałe to nawierzchnie naturalne, częściowo utwardzone…[więcej]

Gmina Bychawa
Trzynastokilometrowy, żółty szlak rowerowy „Doliną Kosarzewki”, prowadzi przez najciekawsze miejsca bychawskiej ziemi. Na szlaku i w jego najbliższym sąsiedztwie zamontowano kilka tablic informacyjnych o najciekawszych obiektach. Większa część szlaku ma nawierzchnie asfaltowe (9,5 km), pozostałe to nawierzchnie naturalne, częściowo utwardzone…[więcej]

Gmina Garbów
W Gminie Garbów wyznakowano dwa szlaki rowerowe. W części południowej jest szlak w formie pętli (zielony) o długości 19 km wraz ze szlakiem łącznikowym (niebieskim) o długości 8 km prowadzącym do Nałęczowa. Szlak prezentuje walory południowej części Gminy Garbów…[więcej]

Gmina Głusk
W gminie oznakowano żółty szlak rowerowy o długości 37 km. Trasa o nawierzchni częściowo utwardzonej, polnej i leśnej prowadzi przez najciekawsze miejsca w gminie Głusk. Charakteryzuje się zróżnicowaniem terenu od 189 m n.p.m. do 236 m n.p.m., prowadzi kolejno przez miejscowości: Głusk -› Kalinówka -› Kazimierzówka -› Kliny -› Wilczopole -› Majdan Mętowski -› Głuszczyzna -› Mętów -› Ćmiłów -› Żabia Wola -› Dominów -› Prawiedniki…[więcej]

Gmina Jastków
W Gminie Jastków wyznakowano dwa szlaki rowerowe. W części południowej gminy jest żółty szlak w formie pętli o długości 25 km, wraz czarnym szlakiem łącznikowym prowadzącym do Dąbrowicy (do szlaku czerwonego: Lublin- Nałęczów- Kazimierz Dolny). W Ługowie szlak krzyżuje się ze szlakiem po południowej części Gminy Garbów…[więcej]

Gmina Konopnica

Czarny szlak o długości 30 km prezentuje walory Gminy Konopnica i najbliższych okolic (Grodzisko z IX-X w., rezerwat przyrody Stasin (leśny – stanowiska brzozy czarnej), lotnisko w Radawcu, kościoły, cmentarze), dając ciekawą możliwość tworzenia wypraw rowerowych z południowej części Lublina (rejon Zalewu Zemborzyckiego, węzeł ze szlakiem do Niedrzwicy Kościelnej) oraz z okolic ul. Kraśnickiej…[więcej]

Gmina Niedrzwica Duża
Na terenie gminy oznakowano szlak rowerowy „Doliną Nędznicy”. Zielony szlak po południowej części Gminy o długości 18 km oraz niebieski (pętla) o długości 12 km. Szlak prezentuje walory Gminy Niedrzwica Duża. Warto się na niego wybrać, by zobaczyć ruiny Dworu Dłuskich, cmentarze wojenne, w tym robiący olbrzymie wrażenie mogiłę- kopiec w pobliżu Niedrzwicy Kościelnej…[więcej]

Gmina Krzczonów
Na terenie gminy oznaczono zielony szlak rowerowy o długości 52-54 km. Jest to pętla, która zaczyna się i kończy w Krzczonowie, prowadzi w większości po nawierzchniach asfaltowych…[więcej]

Gmina Niemce
Szlaki rowerowe w Gminie Niemce
Szlak prowadzi po najciekawszych miejscach znajdujących się na terenie gminy Niemce, położonych na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”…[więcej]

Trasa rowerowa Meandry Giełczewki
Jest to system czterech tras wyznaczonych drogami przebiegającymi głównie przez Krzczonowski Park Krajobrazowy i jego strefę ochronną. Prowadzą poprzez łagodne, lecz długie wzniesienia, z których możemy podziwiać urokliwe widoki. To mozaika pól otaczających porośnięte lasami wzgórza…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.