aaa Dożynki | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Słowo kluczowe ‘dożynki

28 sierpnia 2011 r. odbyły się tegoroczne Dożynki Powiatu Lubelskiego, które w tym roku połączone były z Dożynkami Wojewódzkimi. Impreza tradycyjnie miała miejsce na płycie lotniska sportowego w Radawcu w gminie Konopnica. Program Święta Plonów składał się z części oficjalnej oraz części artystycznej i obejmował: Część oficjalna: 9.30 – Zbiórka Delegacji Dożynkowych 10.30 – Korowód […]

Tegoroczne Dożynki odbyły się 21 sierpnia 2011 r. w Krasieninie. Mszę Świętą Dziękczynną koncelebrowaną w podziękowaniu za zbiory odprawili: ksiądz prof. dr hab. Walerian Słomka i ksiądz Jan Kalinowski – proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP i Świętego Sebastiana w Krasieninie. W Korowodzie Dożynkowym wzięło udział 17 delegacji z wieńcami z:Woli Niemieckiej, Sołectwa Krasienin, Parafii […]

Zgodnie z wiarą i tradycją po zakończeniu żniw jak corocznie mieszkańcy gminy zgromadzili się na Gminnym Święcie Plonów by dziękować za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Uroczystość, która odbyła się 21 sierpnia 2011 r., w tym roku zorganizowali mieszkańcy Maciejowa Starego, szczególnie dużo pracy w przygotowanie imprezy włożyły Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich […]